Bland jord, smak och form på Öland

– experiment inom odling, mat och

byggnadsvård från en liten gård

på den öländska landsbygden.

Vad är bland?

Bland jord, smak & form är vår berättelse från gården på den öländska landsbygden. Gården ligger idylliskt vid slutet av en grusväg med utsikt mot Östersjön i öst och ängarna åt väst. Det går flera stigar från byn ner till havet där man ofta är ensam med naturen.

På gården kommer vi att odla så mycket vi kan för att försörja hushållet och sikta mot att använda så mycket som möjligt av grödorna.

Vår mangårdsbyggnad i nationalromantisk stil byggdes 1915 och resten av gården ~1850. Under tidens gång har det byggts ut i två omgångar och bland annat lagts till en veranda.

Vår restaurering påbörjas 2023 H2 med traditionella material och metoder och inspiration från bl.a. Frankrike och Japan.

Vi är ett kreativt par i 30-årsåldern med rötter i Skåne, Blekinge och Kalmar län som brinner för naturen, byggnadsvård och formgivning av olika slag.

Vad är bland?

Bland jord, smak & form är vår berättelse från gården på den öländska landsbygden. Gården ligger idylliskt vid slutet av en grusväg med utsikt mot Östersjön i öst och ängarna åt väst. Det går flera stigar från byn ner till havet där man ofta är ensam med naturen.

På gården kommer vi att odla så mycket vi kan för att försörja hushållet och sikta mot att använda så mycket som möjligt av grödorna.

Vår mangårdsbyggnad i nationalromantisk stil byggdes 1915 och resten av gården ~1850. Under tidens gång har det byggts ut i två omgångar och bland annat lagts till en veranda.

Vår restaurering påbörjas 2023 H2 med traditionella material och metoder och inspiration från bl.a. Frankrike och Japan.

Vi är ett kreativt par i 30-årsåldern med rötter i Skåne, Blekinge och Kalmar län som brinner för naturen, byggnadsvård och formgivning av olika slag.

Vad är bland?

Bland jord, smak & form är vår berättelse från gården på den öländska landsbygden. Gården ligger idylliskt vid slutet av en grusväg med utsikt mot Östersjön i öst och ängarna åt väst. Det går flera stigar från byn ner till havet där man ofta är ensam med naturen.

På gården kommer vi att odla så mycket vi kan för att försörja hushållet och sikta mot att använda så mycket som möjligt av grödorna.

Vår mangårdsbyggnad i nationalromantisk stil byggdes 1915 och resten av gården ~1850. Under tidens gång har det byggts ut i två omgångar och bland annat lagts till en veranda.

Vår restaurering påbörjas 2023 H2 med traditionella material och metoder och inspiration från bl.a. Frankrike och Japan.

Vi är ett kreativt par i 30-årsåldern med rötter i Skåne, Blekinge och Kalmar län som brinner för naturen, byggnadsvård och formgivning av olika slag.

Vad är bland?

Bland jord, smak & form är vår berättelse från gården på den öländska landsbygden. Gården ligger idylliskt vid slutet av en grusväg med utsikt mot Östersjön i öst och ängarna åt väst. Det går flera stigar från byn ner till havet där man ofta är ensam med naturen.

På gården kommer vi att odla så mycket vi kan för att försörja hushållet och sikta mot att använda så mycket som möjligt av grödorna.

Vår mangårdsbyggnad i nationalromantisk stil byggdes 1915 och resten av gården ~1850. Under tidens gång har det byggts ut i två omgångar och bland annat lagts till en veranda.

Vår restaurering påbörjas 2023 H2 med traditionella material och metoder och inspiration från bl.a. Frankrike och Japan.

Vi är ett kreativt par i 30-årsåldern med rötter i Skåne, Blekinge och Kalmar län som brinner för naturen, byggnadsvård och formgivning av olika slag.

Gårdens historik

Brygghuset byggs

~1850

Mangårdsbyggnaden

1915

Veranda och kupor i väst och öst

1970

Gården avstyckas

2018

Vi köper gården

2022

Inflyttning

2023

Bland jord, smak och form på Öland

Bland jord, smak

och form på Öland